Whatsapp Ücretsiz Danışma Telefon
Ücretsiz Katalog Online İngilizce Testi Bize Ulaşın

IELTS SINAVI NEDİR ?

IELTS International English Language Testing System İmtihanı, İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde çalışmak veya eğitim almak isteyen şahısların İngilizce dil yeterliliklerini ölçmek ve değerlendirmek emeliyle yapılan beynelmilel bir imtihandır.

IELTS İmtihanı, İngilizcenin kullanıldığı ülkelerde eğitim almak ya da çalışmak isteyenlerin İngilizce dil seviyelerini değerlendirmek için yapılan bir imtihandır. Bir Hayli ülke tarafından kabul edilen beynelmilel geçerliliği yüksek bir imtihandır. IELTS Birleşik Kraliyet Cambridge Üniversitesi, British Council ve Avustralya ortak mülkiyetindedir.

Ülkemizde British Council ve IDP Türkiye müesseseleri tarafından yapılmaktadır.

IELTS Sınavı Faydası Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Kraliyet, Yeni Zelanda ve İrlanda dahil olmak üzere pek çok ülkede eğitim görmek ve iş müracaatında bulunmak için IELTS neticeyi arz edilmektedir. Dünyadaki pek çok profesyonel müessese, muhacirlik ofisleri ve öbür hükümet müesseseleri IELTS anekdotu ister. 140 ülkede 10.000 den fazla müessese IELTS İmtihanını tanır.

Avustralya, Kanada ya da Yeni Zelanda gibi İngilizce konuşulan ülkelere muhacirlik müracaatlarında dil koşulu olarak IELTS istenmektedir.

Ülkemizde Boğaziçi Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi gibi pek çok üniversite, talebeleri hazırlık sınıfından muaf yakalamak için IELTS imtihan neticeyi istemektedir.

Ayrıca ülkemizde özel sektörde bir hayli kuruluşun iş müracaatlarında Türk Hava Yolları kaptan alımı, bankacılık vb. IELTS imtihan neticeyi istediği görülmektedir.

IELTS SINAV TESTI DETAYI

Dinleme, okuma, yazma ve konuşma içeren vazife tabanlı bir imtihandır. IELTS adayları, imtihanın dört bileşeni için ayrı anekdot alırlar. Bu anekdotların ortalaması genel imtihan anekdotunu oluşturur. Her kabiliyet 1-9 puan arasında değerlendirilir. 4 yeteneğin puan ortalaması alınarak IETS skoru 9 üzerinden hesaplanır.

Academic ve General olmak üzere 2 cins IELTS imtihanı bulunmaktadır.

Akademik IELTS İngilizce konuşulan ülkelerde eğitim almak isteyen bireyler için uygulanmaktadır. Genel IELTS ise İngilizce konuşulan ülkelerde çalışmak emeliyle müracaat yapmak isteyenler veya aynı ülkelere muhacir olarak müracaatta bulunmak isteyenler için uygulanmaktadır.

Academic ve General IELTS imtihanlarında Dinleme ve Konuşma kısımları ortaktır. Değişiklik yalnızca Okuma ve Yazma kısımlarındadır.

Academic IELTS imtihanında “Okuma” kısmında daha çok eğitimle alakalı akademik mevzular bulunurken General IELTS’te genel mevzulara yer verilir.

Academic IELTS imtihanında “Yazma” kısmında 2 sınama yazmanız istenir. İlkinde bir grafik ya da tabloyu açıklamanız istenirken ikincisinde eğitimle alakalı bir mevzuda sınama yazmanız istenir. General IELTS imtihanında ise birinci sualde bir mevzuyla alakalı mektup yazar, ikinci sualde ise genel bir mevzuda sınama yazarsınız.

IELTS sınavı ülkemizde 2 kurum tarafından gerçekleştirilmektedir.

  1. British Council
  2. IDP Turkey

IELTS SINAVINA NERELERDE GIRILIR?

IELTS Sınavı İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Bursa olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirilmektedir.  

IELTS SINAV SONUÇLARI VE GEÇERLİLİK TARİHLERİ NEDİR?

IELTS Sınavı geçerlilik süresi toplam 2 yıldır. sınav sonuçları 15 gün içinde açıklanmaktadır. 

"ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK" ve "FİYAT TEKLİFİ AL"

Tüm hakları saklıdır. © 2017 - 2024
Bir Aysu Grup İştirakçisidir.